Kloakarbejde:

Har du problemer med dit kloakafløb?
Skal du havde lavet ny kloak?
Eller lavet separering af regnvand og spildevand?
Så giver Århusbakkens kloakmester et gratis og uforpligtende tilbud.

For at vurdere hvad der er billigst for dig foretages der ofte en TV inspektion af den beskadigede kloak.
Århusbakkens kloakmester er autoriseret inden for kloakområdet, og tager derfor ansvaret for at kloakarbejdet er udført korrekt.
Virksomheden arbejder også sammen med forsikringsselskaber når der er tale om forsikringsskader.

Virksomheden er erfaren i udbedring af rotteskade og er certificeret til montering af rottespærre

Virksomheden løser også opgaver vedr. tilstoppet kloak. F.eks rensning af køkken- og gulvafløb.

Virksomheden har erfaring med spildevandsløsninger i landområder

  • Nedsivningsanlæg
  • Beplantet filteranlæg
  • Mini renseanlæg
  • Samlet tank

Virksomheden er forhandler af anlæg til genbrug af regnvand og beholdere til opsamling af regnvand

kloakservice kloakservice silkeborg